Sigerdriva

Her på Sigerdriva er det hunder og særlig gjeterhundrasen mudi som står i fokus. Dette er en rase vi tror flere hadde blitt begeistret for dersom de kjente bedre til den. Heldigvis er interessen for …

Sunt å eie hund

Det er ikke bare gledelig å ha hund, det er faktisk bra for helsen din også. Visst er det mye jobb og ansvar involvert i å eie hund, men det finnes mange helsemessige fordeler ved …

Mudi

Mudi er en relativt sjelden gjeterhundrase som opprinnelig kommer fra Ungarn. Sannsynligvis har den blitt til gjennom å krysse puli med diverse lokale spisshundraser. Mudien ble i utgangspunktet avlet fram for gjeting og vokting av …