Terapihunder

Mange mennesker lider av psykiske lidelser som angst og depresjoner. Av de mange tiltak som brukes for å bekjempe slike mentale lidelser, er terapihunden blant de mer originale. I enkelte land kan mennesker med sosial angst ta med seg en terapihund på offentlige steder, som offentlig transport, butikker, restauranter, etc. Hunder trent til dette formålet er mindre vanlig i Norge per dags dato, men i USA er de kjent som «emotional support animals».

Et hav av bruksområder

Terapihunder i Norge brukes som regel på en litt annen måte. Her er det mer normalt å ta dem med på for eksempel skoler, eldresentre, sykehjem og rehabiliteringssentre. Terapihunder benyttes av blant andre leger, vernepleiere, sykepleiere, psykologer, fysio- og ergoterapeuter, spesialpedagoger, lærere og lignende. Menneskene med behov for det en terapihundekvipasje kan tilby, er mange.

Vanlige oppdrag ekvipasjer får er å øke trengende personers:

 • Konsentrasjonsevne
 • Sosiale og verbale deltakelse i grupper
 • Selvfølelse og selvtillit
 • Ytre og indre motivasjon
 • Motivere til deltakelse i grupper
 • Motivere til å interaksjon med personal

Andre mål kan være å:

 • Minske uro og angst
 • Minske kognitive forstyrrelser
 • Lindre depresjoner
 • Forbedre hukommelse (både korttids og langtids)
 • Øke ordforråd
 • Forbedre forståelse av ting som form, farge og størrelse
 • Forbedre balanse, bevegelse og styrke
 • Forbedre motorikk
 • Forbedre kondisjon og minske overvekt

Det er ingen tvil om at dyreassistert terapi kan føre til bedre trivsel og helse hos svært mange. I tillegg må bruk av hund kunnes sies å være en mer naturlig måte å få bukt med problemer på, som heller ikke har noen bivirkninger. Hundens bruksområder for oss mennesker er svært mange, og kunder som har fått benytte seg av terapihunder rapporterer at de er svært fornøyde. Fagfolkene som bruker hunder i sitt arbeid er også svært begeistret. At terapihunder fortsatt vil brukes i fremtiden, er det heller ingen tvil om.